Správa nemovitostí

Jako pracovně-personální agentura poskytujeme:

Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy je možno dvěma způsoby:

  • Formou agenturního zaměstnávání – zaměstnavatelem je naše společnost a zaměstnanci jsou přiděleni k uživateli.
  • Forma zpracování mzdové agendy – zaměstnavatelem je vaše společnost, naše společnost pouze zpracuje podklady pro mzdy, připravíme vypočtené mzdy. ( V případě zájmu můžeme za vaši společnost uzavírat pracovněprávní vztahy, přílohy ke smlouvám a další.

V obou případech řešíme veškerou podporu administrativní, personální a mzdovou agendu se zaměstnáváním spojenou.

Outplacement

Propuštěné zaměstnance seznámíme se situací na trhu práce, poradíme jim jak postupovat při hledání nového zaměstnání, připravíme kandidáty na případné pohovory. Vámi propuštěným zaměstnancům pomůžeme určit směr jakým se dále při hledání zaměstnání ubírat.

Try & hire - zapůjčení zaměstnanců na zkoušku

Vybereme vám pracovníka dle vašich požadavků, nejprve bude naším zaměstnancem, kterého vám dočasně přidělíme k výkonu práce, až se rozhodnete rozšířit svou společnost o tohoto pracovníka, ukončíme s ním pracovní poměr aby mohl uzavřít pracovní poměr s vaší společností. 

Outsourcing

Zajišťujeme nábor pracovníků, jejich organizaci, plánujeme směny, nahrazujeme pracovníky v případě výpadků, kompletně převezmeme zodpovědnost za výkon určité činnosti.

Při správě nemovitostí poskytujeme:

Provozní úkony

Vedeme evidenci vlastníků či nájemců, nadále přebíráme a předáváme byty dle pokynů vlastníka, zajišťujeme dodávky služeb spojených s užíváním budov, zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor domů, chodníků i zelených ploch, zajišťujeme ostrahu a recepční služby a další.

Ekonomické úkony

Kontrolujeme platby nájemného (platby do fondu údržby a oprav), vymáháme dlužné nájemné včetně příslušenství, provádíme vyúčtování tepla, vody, TUV, osvětlení, výtahů, odvozu odpadu, úklidu a ostatních služeb. Vedeme účetnictví spojené se správou budov, včetně daní.

Elektronická správa

Součástí poskytovaných služeb je zpřístupnění údajů prostřednictvím internetu

Správa online 

Tato služba slouží k prohlížení údajů o Vašich nemovitostech, stavu finančních prostředků, stavu neplatičů, fakturace, stavu povinných revizí.

Webové stránky

Nabízíme pro své klienty vytvoření informačního portálu. Může sloužit jako zdroj informací pro členy družstev nebo pro samotné nájemníky. Jsou zde informováni o různých aktualitách, plánovaných změnách a podobně.

Helpdesk

Systém postavený na webovém rozhraní, které umožňuje uživatelům přístup odkudkoliv, kde je možnost připojení k internetu, stejně tak jako běžné internetové stránky.
Tento nástroj vám především umožní řešit problémy a požadavky mnohem rychleji, efektivněji a přehledněji.

Stavebně-technické úkony

Vedeme technické evidence budov, bytů, nebytových prostor a pozemků.  Provozujeme technické prohlídky a odborná posouzení. Zajišťujeme technické revize zařízení a nepřetržité havarijní služby. Opatřujeme běžné údržby a opravy stavebních částí budov, a také údržby a opravy technologických zařízení jako je přístupový systém, elektronický zabezpečovací systém (EZS) včetně napojení na pult centralizované ochrany, kamerový systém, elektronická požární signalizace (EPS), telefonní síť včetně pobočkové ústředny, datová síť, společná televizní anténa (STA), výtahy, vytápění, klimatizace, sanitární zařízení. Zajišťujeme také rozsáhlejší opravy a rekonstrukce a technický management.

Právní úkony

Naše společnost za vás uzavírá nájemní smlouvy, dohlíží nad plněním nájemních smluv, vypovídá nájemní smlouvy, uzavírá smlouvy při dodávkách služeb, zastupuje zájmy vlastníka, vyřizuje stížnosti a další.