IT služby

V rámci Informačních a komunikačních technologií poskytujeme:

Outsourcing

Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních – například pro jednorázové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních – zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení, nebo služby.

Bezpečnostní politika

Projekty bezpečnostní politiky, které naše společnost realizuje, vyplývají z obecných požadavků na zavedení systému řízení bezpečnosti informací v organizaci. Cílem projektu je najít takového dodavatele, který je schopen navrhnout a zrealizovat bezpečnostní projekt. 

Systémová integrace

Společnost PR. SP. Comp. s.r.o vychází při realizaci projektů typu systémová integrace z důležitého předpokladu, a to, že požadavky na informační systém a jeho integraci jsou odvozené z podnikvých procesů a že systémová integrace je komplexní služba, výsledkem které je funkční podnikový informační systém. V případě generální dodávky plně přebíráme odpovědnost za funkčnost celého podnikového informačního systému.

Datová centra

Data jsou spravována tak, aby byla pro účely organizace dostupná vždy, když jsou oprávněnou osobou vyžadována, a zároveň aby nebyla nechtěně pozměněna či dokonce zničena. Datová centra jsou navrhována, budována a spravována s cílem být vždy spolehlivě dostupná, připravená s dostatečnou kapacitou, výpočetním výkonem, vždy dobře zabezpečená a optimalizovaná z hlediska energetické náročnosti.

ICT infrastruktura

Na základě našich zkušeností a praxe v oblasti ICT infrastruktury poskytujeme služby pro komunikační infrastrukturu a operační prostředí informačních systémů, na kterých plně závisí dostupnost firemních aplikací, komunikačních procesů a služeb. Cílem je bezpečná dostupnost interních a externích aplikací a služeb pro uživatele.

Komplexní ICT bezpečnost, zabezpečení přístupu k internetu

Kompletní zabezpečení zákaznických informačních systémů je navrhováno vždy s ohledem na prostředí a na konkrétní potřeby zákazníka. Základem jsou bezpečnostní brány (firewall), IDS/IPS, antiSpam systémy, ochrana před únikem dat, silná autentizace, pravidelné penetrační testy a další.

Internetový marketing

Poskytujeme služby v rámci internetového marketingu, jako jsou především tvorba webových stránek, vývoj webových aplikací, programování (PHP, MySQL, jQuery, ExtJS, HTML, CSS, ev. Python). Dále řešíme optimalizaci webových stránek a správu PPC kampaní. V oblasti analýz a poradenství připravujeme marketingovou analýzu, analýzy použitelnosti, přístupnosti a návštěvnosti. Pro ucelení nabídky poskytujeme komplexní správu www stránek. V rámci námi připravených projektů zajišťujeme i profesionální webhosting.